NÁŠ KLUB

Z histórie

Prvá písomná zmienka o vzniku oddielu turistiky je z roku 1962. Rozpadom Červenej Hviezdy Strážske (zasadnutím výboru zo dňa 20.7.1962) vzniká nová Telovýchovna jednota s oddielmi futbalu, volejbalu a turistiky. Medzi zakladajúcich členov patrili Mikuláš Čollák, Pavol Gaško, Zdeno Šteliar, členská základňa sa pohybovala okolo 30 členov. Rozmach oddielu nastal v 80 rokoch keď do oddielu prišla generácia Miroslava Maguru - Goč Igor, Chromčíková Božena, Kormanik Jozef a členská základňa sa postupne rozširovala na dnešných 120 členov. Za pomoc a poskytnutie materiálov patrí poďakovanie novinám Naše Chemko, Ing. Čollákovi, Ing. Šteliarovi a za pomoc pri vytvorení web. stránky PhDr. Jurajovi Šamudovskému. Kroniku v písomnej či elektronickej podobe viedol Jozef Kormanik. Od roku 2012 pokračuje v elektronickej kronike náš externý pracovník.

Foto vo fotogalérii  -  ďalšie roky v kronike

                      

Zo súčasnosti                                                                               za  rok 2019

12.05.2019           Belovarka - ukončenie 100 JKM

    Dňa 12.5.2019 sme prechádzkou ku studničke Belovarka ukončili akciu 100 JKM. Po predchádzajúcich veterných dňoch sme sa potešili slniečku, ktoré nás zahrievalo svojimi lúčmi už od rána. Naši chlapi sa nám postarali o oheň, takže opekané dobroty rozvoniavali doďaleka, nechýbali súťaže pre deti i dospelých a prebehlo aj zlosovanie účastníckych lístkov, pri ktorom výhercovia neskrývali radosť z výhry. Majiteľ Furmanova  p. Ivan nás oboznámil o liečivých účinkoch prameňa Belovarky, ktorého ľudia v minulosti hojne využívali a na záver zaznelo poďakovanie od našej členky výboru Moniky všetkým účastníkom za účasť na akciach 100 JKM, ktorí neváhali vyjsť do jarnej prírody za každého počasia. Na tejto akcii sa zúčastnilo 66 milovníkov prírody.

Ešte mená výhercov súťaží:

Miško Babuľák , Zojka Virová, Šimon Vira, Tamarka Hakošová, Nelka Hakošová - hod granátom - deti do 10 r.

Zojka Virová, Šimon Vira, Miško Babuľák, Nelka Hakošová, Tamarka Hakošová - hod loptičkou do kruhov - deti do 10 r.

Radka Lipovská, Michal Kosť, Tomáš Majerík - hod granátom - deti nad 10 r.

Michal Kosť, Elenka Patlevičová, Mirka Makarová - hod šípkami - deti nad 10 r.

V hode šípkami zo žien vyhrala : Ľubica Meňovčiková, Regina Košudová, Miloslava Havrilová

V hode polenom si prvenstvo vybojoval Maroš Kmec, chlapi a chlapci si zasúťažili aj v pľúvaní hrachu do diaľky a najlepšie sa darilo Mirovi Cimprichovi a Mišovi Kosťovi.

Všetkým srdečne blahoželáme!

 

28.04.2019           Krivoštianka – pokračovanie  100 JKM

    Dňa 28.4. bolo pokračovanie akcie 100 JKM na náš najbližší kopec - na Krivoštianku. No aprílové počasie sa nezaprelo a tak v tento studený upršaný nevľúdny deň na vrchol Krivoštianky vyšlo iba zopár skalných.

Tí, ktorí sa vydali na túto túru v ďalších dňoch, určite zostali prekvapení, keď pod vrcholovou tabuľou našli umiestnenú lavičku. Vyhotovil a umiestnil ju náš člen Rado Lipovský, ktorému za toto milé prekvapenie úprimne ďakujeme.

Bola to naša túžba, aby pri peknom počasí a dobrej viditeľnosti sme sa mohli kochať výhľadmi a zároveň sa vyhrievať na slniečku...

Rado, ešte raz vrelá vďaka!

 

22.04.2019           Jasenovský hrad - veľkonočný výstup

    Na Veľkonočný pondelok sa 18 našich členov vydalo na túru na Jasenovský hrad, týčiaci sa nad obcou Jasenov. Trasu si zvolili cez Belovarku, Kráľovu studienku a  popri Vojtkovom kríži, kde po krátkej prestávke pokračovali k razcestníku Veľká Dubová, odkiaľ na hrad už nie je ďaleko. Po obhliadke hradných zrúcanín, kde taktiež prebiehajú práce na záchranu hradov im dobre padlo posedenie pod prístreškom pri hrade, kde si pochutnali na veľkonočných dobrotách. Príjemné teplé počasie prispelo k tomu, že zažili pekný sviatočný deň v jarnej prírode.

 

07.04.2019          Kráľova studienka - pokračovanie 100 JKM

    Dňa 7.4.2019 sme sa stretli na našej druhej jarnej akcii 100 JKM na Kráľovej studienke, nachádzajúcej sa nad obcou Staré. Zobúdzali sme sa do hmlistého rána, no naše obavy zo zlého počasia boli zbytočné, pretože s pribúdajúcimi hodinami nadišiel teplý slnečný deň. K jari sa viaže veľa prastarých slovanských zvyklostí. Azda najdôležitejšia z nich bola otváranie či čistenie prameňov a studničiek, ktoré mali ľuďom zabezpečiť zdravie a dostatok vlahy pre budúcu úrodu. Veď stará ľudová múdrosť hovorí za všetko: "Čistý prameň - zdravie po celý rok". Aj my sme sa v úvode tejto akcie zhromaždili pri studničke, aby sme ju symbolickým kľúčom otvorili. O týchto starých obyčajoch a význame vody nás poinformovala naša členka Monika. Pri ohníku sa už veselo opekalo a nastal čas aj na  súťaženie, na ktoré nedočkavo čakali deti. A tu sú výsledky:

V hode granátom do 10 r. si najlepšie počínali: Elenka Patlevičová, Monika Veľasová a Daniel Macko.

V hode granátom deti nad 10 r. boli úspešní: Michal Kosť, Marek Makara a Paťka Vesterová.

V hode šípkami nad 10 r.: Dávid Demčák, Paťka Vesterová a Marek Makara.

Ženy v hode šípkami: Mariana Cimprichová, Katka Lipovská, Alena Gočová.

V hode polenom sa pochlapil Miroslav Cimprich hodom 6,20 m.

Výhercovia si odniesli ceny, no azda najlepšia výhra pre všetkých 44 zúčastnených bol pobyt na slniečku v zakvitnutej jarnej prírode.

07.04.2019          Kráľova studienka - pokračovanie 100 JKM

Viac tu: https://www.kststrazske.sk/novinky/
07.04.2019          Kráľova studienka - pokračovanie 100 JKM

Viac tu: https://www.kststrazske.sk/novinky/
07.04.2019          Kráľova studienka - pokračovanie 100 JKM

Viac tu: https://www.kststrazske.sk/novinky/JKM
 

24.03.2019          Brekovský hrad - zahájenie 100 JKM

    Dňa 24.3.2019 sa pod hradnými múrmi Brekovského hradu konalo otvorenie jarnej turistickej akcie 100 JKM. To, že sa táto jarná akcia teší veľkej obľube nielen u turistov, ale aj u širokej verejnosti, svedčí hojná účasť - cca 200 účastníkov. Tí mali možnosť poobhliadať sa po hrade, porovnať čo je naviac urobené od poslednej návštevy, z panelov sa oboznámiť s históriou hradu, prezrieť si múzeum, či zájsť do hradnej pivnice a dať si pohár vínka. Mnohí sa vybrali po vyznačenom chodníku k jaskynnej priepasti Veľká Artajama. O jej zmapovaní a následných prieskumoch v snahe o jej sprístupnenie, ktoré sa skončilo neúspešne účastníkov oboznámila Monika Šulová, ktorá po uvítacích slovách zároveň všetkých vyzvala aj na športové zápolenia.  A tak sa začalo súťaženie, kde v hode granátom - deti do 10 r. boli najúspešnejšie dievčatká : Horvátová Lenka, Baburová Júlia a Horvátová Laura. V hode granátom nad 10 r. sa najlepšie uplatnili : Lipovská Nelka, Makara Marek a Lipovská Radka. V hode šípkami nad 10 r. boli najlepší : Veľasová, Makara, Grnáč. Zo žien v hode šípkami najviac bodov získali : Molnárová Jožka, Zálužická a Mikušová. V hode valčekom, azda v najobľúbenejšej disciplíne si prvenstvo  vybojovala Ľašová Helena. V mužskej súťaži v hode polenom bol najzdatnejší Jozef Vargovič ml.  V preťahovaní lanom uspelo družstvo z KST Brzda Vinné.Súťaže mali veľký úspech, súťažiaci občas pobavili okolie a výhercovia sa tešili z výhry. Okrem týchto súťaží si mnohí vyskúšali zručnosť v lukostreľbe, vďaka iniciatíve hradných majstrov v tomto obore.

Z akcie sme odchádzali s dobrým pocitom výborne stráveného dňa.

 

    Viete  že...?  Pri prieskumoch jaskynnej priepasti Veľká Artajama sa podarilo najhlbšie zostúpiť Petrovi Tomčíkovi z Liptovského Mikuláša, do hĺbky 125 m, ktorý je objaviteľom a prieskumníkom viacerých jaskýň v Nízkych Tatrách.
 

01.03.2019           Výročná členská schôdza

    Po celoročných aktivitách sme sa dňa 1.3.2019 stretli v priestoroch Aztéky, aby sme zhodnotili rok 2018 a pripravili sa na rok 2019.  Hlavnými bodmi programu výročnej členskej schôdze boli: správa o činnosti KST za rok 2018, správa o práci výboru za rok 2018, informácia o stave čl. základne a výške čl. príspevkov, správa o hospodárení za rok 2018, správa revíznej komisie a členská schôdza schválila plán turistických podujatí na rok 2019, ktoré  výbor aj tento rok obohatil o nové akcie a rozpočet na rok 2019. Na návrh výboru KST členská schôdza schválila Jozefa Lipovského za čestného člena a zároveň si od predsedu RR KST prevzal aj diplom pri príležitosti 80. narodenín a za prínos a zásluhy pri rozvoji turistiky. Ďakovný list pri príležitosti 50. narodenín a za aktívnu turistickú činnosť si prevzal  Peter Vaľo, k 75. výročiu narodenín si čestné uznanie prevzala aj Jolana Megelová. Nasledovala diskusia, v ktorej nechýbalo poďakovanie Františkovi Babinskému za nezištnú spoluprácu pri spracovaní našej web. stránky a kroniky v elektronickej podobe a poďakovanie si zaslúžili aj členovia klubu, ktorí sa podieľali pri údržbe chodníkov na Krivoštianku. V závere si členovia klubu v príjemnej atmosfére posedeli pri chutnom guľaši, občerstvení a koláčikoch, ktoré s radosťou upiekli naše členky.
 

16.02.2019           Čierna hora – Slanské vrchy

    V pekné slnečné sobotné ráno vyráža 10 turistov vlakom do Hanušoviec n/T, kde sa koná 16.ročník primátorského výstupu na Čiernu horu, ktorá je svojou výškou 1073 m druhým najvyšším bodom Slanských vrchov. Stretávame sa pri Šóšovskom kaštieli z roku 1564, ktorého prehliadka je dobrým spestrením čakania na otvorenie túry. Po registrácii, príhovore predsedu KST Krokus a primátora mesta sa presúvame autobusom do obce Petrovce, nad ktorou sa vypína majestátny Oblík. Pokračujeme ku smerovníku pod Hrbom, odtiaľ akoby vlnovkami pomedzi kopce až k chate, pri ktorej sa nám usporiadatelia postarali o teplý čaj. Vládne tu výborná atmosféra, stretávame sa zo známymi s predchádzajúcich výstupov, no už o chvíľu pokračujeme chodníkom v hlbokom snehu až na vrchol Čiernej hory. Po odfotení sa, osviežení a načerpaní síl schádzame späť popri vyhliadkovej skale, ktorá nám ponúka v tomto slnečnom počasí nádherné výhľady, hlavne na Oblík. Pri chate nás čakajú s chutným guľášom, čajom, keksíkom a už je čas rozlúčiť  sa zo známymi a ponáhľať sa k autobusu, ktorý nás odvezie do Hanušoviec a odtiaľ vlakom domov. Vraciame sa spokojní, plní dojmov a zážitkov z tohto výborne zvládnutého podujatia, na ktorom sa zúčastnilo cca 200 účastníkov.

    Viete že...?  Slanské vrchy tiahnuce sa v smere sever-juh o celkovej dĺžke 50 km majú viacero unikátov : Herliansky gejzír, Dubnické opálové bane, najvyššiu stavbu na Slovensku - vysielač Dubník /318m/ a najhlbšiu pseudokrasovú priepasť na Slovensku - Vitrova dzira /55m/.

 

10.02.2019           Krivoštianka - zimný výstup

    Zimný výstup na vrchol Krivoštianky sa konal v spolupráci s RR KST Michalovce. Okrem našich turistov a nadšencov zimnej prírody sa  akcie zúčastnili aj turisti z 1. Michalovského klubu a na vrchol vystúpila aj 8 členná skupina z Tušickej Novej Vsi.  Spolu na tomto zimnom výstupe bolo 41 účastníkov. Na hrebeni Krivoštianky bolo veterno, no zahrial nás ohník, ktorí naši chlapi pripravili v snehu, ktorý sa v hrúbke asi 40 cm ešte stále drží na vrchole, aj keď v nižších polohách už po ňom niet ani stopy. Michalovskí turisti sa rozhodli pokračovať v trase na hrad Jasenov, tejto výzve neodolali naše tri turistky a pridali sa k nim. Iní zase prijali pozvanie Pepa Kozára na chatu pri Laborci ochutnať jednu z jeho kuchárskych špecialít.

 

12.01.2019           Sninský kameň - 44. ročník zimného výstupu

    Naše turistické topánky nezapadajú prachom ani v zime. Už sme sa nevedeli dočkať kedy vyrazíme na našu prvú tohtoročnú túru nielen preto, že sme mali za sebou vianočné obdobie plné oddychu a prejedania sa, no hlavne preto, že Sninský kameň nás stále prekvapí pravou zimou. Tak to bolo aj teraz. 

Už po prvých kilometroch stúpania pribúdalo snehu, no my sme sa nevedeli nasýtiť pohľadov na stromy a kry celé pokryté inovaťou a snehom, až prehýbajúc sa pod ich ťarchou. Pripadali sme si ako v rozprávkovom snehovom kráľovstve. Kovové schody vedúce na Veľký a Malý kameň bolo treba cepinom očistiť od ľadu a aká snehová nádhera nás čakala na vrchole, nedá sa opísať, to treba vidieť a zažiť. Ukázalo sa aj slnko, viditeľnosť bola dobrá, tak nám neprekážal ani silný mráz.

Tohto 44. ročníka zimného výstupu na ktorom nás v úvode privítal Viktor Smoľák sa zúčastnilo 28 turistov, pridali sa k nám aj naši priatelia z 1. Michalovského klubu. Všetci sme boli nadmieru spokojní, užili sme si krásny deň v rozprávkovej prírode a užil si to aj náš turista Dušan Kovaľ, ktorý túto trasu absolvoval na lyžiach ako skialpinista.

Viete že...?  Prvé turistické útulne pri Morskom oku boli postavené v r. 1880 Uhorsko-Karpatským spolkom za podpory grófa Sztarayho. Už v roku 1881 bol vyznačený prvý turistický chodník od Morského oka na Sninský kameň, ktorý existuje dodnes.

 

Všetky predchádzajúce ročníky sú spracované v kronike www.kststrazske.sk/kronika/

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode