NÁŠ KLUB

Z histórie

Prvá písomná zmienka o vzniku oddielu turistiky je z roku 1962. Rozpadom Červenej Hviezdy Strážske (zasadnutím výboru zo dňa 20.7.1962) vzniká nová Telovýchovna jednota s oddielmi futbalu, volejbalu a turistiky. Medzi zakladajúcich členov patrili Mikuláš Čollák, Pavol Gaško, Zdeno Šteliar, členská základňa sa pohybovala okolo 30 členov. Rozmach oddielu nastal v 80 rokoch keď do oddielu prišla generácia Miroslava Maguru - Goč Igor, CHromčíková Božena, Kormanik Jozef a členská základňa sa postupne rozširovala na dnešných 120 členov. Za pomoc a poskytnutie materiálov patrí poďakovanie novinám Naše Chemko, Ing. Čollákovi, Ing. Šteliarovi a za pomoc pri vytvorení web. stránky PhDr. Jurajovi Šamudovskému. Kroniku v písomnej či elektronickej podobe viedol Jozef Kormanik. Od roku 2012 pokračuje v elektronickej kronike náš externý pracovník.

Foto vo fotogalérii  -  ďalšie roky v kronike

                      

Zo súčasnosti                                                                               za  rok 2018

22.04.2018         Krivoštianka – pokračovanie  100 JKM

    Mimoriadne teplé a slnečné počasie vylákalo do prírody cca 100 priaznivcov turistiky, ktorí sa stretli pri altánku pod vrcholom Krivoštianky (549 m). Cestu hore si vybral každý podľa svojej kondičky a chuti; z Krivoštian buď zelenou značkou, síce najdlhšou, ale pohodlnou s miernym stúpaním alebo žltou značkou, technicky trochu náročnejšou kvôli mnohým popadaným stromom alebo modrou, ktorú využili tí, ktorí chceli byť na vrchole čo najskôr aj za cenu najstrmšieho stúpania. Okrem zanietených rekordérov, ktorí poznajú Krivoštianku ako vlastnú dlaň, boli medzi nami aj takí, ktorí výstup na vrchol absolvovali po prvý krát. Hore už všetkých čakal ohník pripravený na opekanie, o čo sa postarali naši chlapi, ktorí vybehli ako prví. Zohrievať sa nám tentokrát nebolo treba, o to sa pričinilo teplé aprílové slnko a prevýšenie 419 m, ktoré sme počas výstupu absolvovali. Svojou prítomnosťou nás potešili aj turisti z Michaloviec a Humenného. Keď si už každý poriadne oddýchol a posilnil, mohlo začať „športové“ zápolenie, pre dospelých zdroj zábavy, pre deti vážna súťaž, ktorá niektorým priniesla radosť z výhry, niektorým i slzičky sklamania. Na záver však môžeme skonštatovať, že v tento deň nebolo porazených, vyhral každý, kto prišiel a doprial svojmu telu doping v podobe zdravého pohybu a psychickej očisty v lone jarnej prírody. Už teraz sa tešíme na stretnutie o dva týždne na Belovarke, veď sme už skoro ako jedna veľká rodina.

A kto mal šťastie pri súťažiach?

Hod granátom deti do 10 r.:       1. Lívia Kopková, 2. Monika Veľasová, 3. Kamil Kopka

Hod granátom deti nad 10 r.:     1. Mirka Makarová, 2. Lukáš Majerík, 3. Max Meggers

Hod šípkami deti nad 10 r.:         1. Nina Dzurjaniková, 2. Martin Grnáč, 3. Marek Makara

Hod šípkami ženy:                          1. Katarína Makarová, 2. Anna Zabloudilová, 3. Anna Patlevičová

Hod polenom muži:                       Igor Boroš

Pľuvanie hrachom:                         Robo Sovjak

Viete, že...

22. apríl je aj Svetovým dňom Zeme? Celosvetovo sa tento ekologicky zameraný sviatok slávi od roku 1990 a jeho cieľom je zamerať pozornosť širokej verejnosti i politických kruhov na problémy znečisťovania a ničenia životného prostredia a ich riešenie. V roku 2018 sa Svetový deň Zeme niesol v znamení skoncovania so znečisťovaním životného prostredia plastmi.

08.04.2018         Vojtkov kríž - pokračovanie 100 JKM

    S pokračovaním akcie 100 JKM na Vojtkov kríž, nachádzajúci sa 420 m.n.m. v Starianskom sedle, kde sa spájajú katastre obcí Staré a Jasenov sme boli nadmieru spokojní. Už od skorého rána sa ukázalo slniečko, čo bolo neklamným znakom, že sa počasie vydarí. Z ranných 6°C sa teplota v priebehu dňa vyšplhala na 22°C a tak sme si tento teplý slnečný deň vychutnali naplno. Nielen relaxovaním pri kríži na novoopravených lavičkách, opekaním dobrôt pri ohni, pri súťažiach detí i dospelých, ale hlavne pobytom v prírode, ktorá nám ukázala svoju nesmiernu krásu v podobe hojne kvitnúcich jarných kvietkov. Akcia 100 JKM je zameraná na pohyb v prírode a to nielen pre turistov, ale aj pre všetkých,ktorí majú radi prírodu, preto nás potešilo, že z celkového počtu 52 zúčastnených prišlo aj 11 detí, pre ktorých trasa, či už cez Kráľovu studienku, alebo cez Krivoštianku, nebola najľahšia.

A tu sú výhercovia súťaží:

Hod polenom - muži : Makara Ľuboš

Hod šípkami - ženy : 1. Raškovská Eva, 2. Makarová Katka, 3. Škubová Gitka

Hod šípkami - deti   : 1. Kopka Marek, 2.Kochmová Karolína, 3.Makara Marek

Hod granátom - deti do 10r.: 1.Grnáč Martin, 2.Kopková Lívia, 3.Hostýnek Samko

Hod granátom - deti nad 10r.: 1.Majerík Lukáš, 2.Makara Marek, 3.Majerík Tomáš

Veríme, že výhercov potešili vecné ceny.

 

02.04.2018         Viniansky hrad - veľkonočný výstup

    Upršaná nedeľa nedávala veľkú nádej na úspech našej tradičnej turistickej akcie, ktorú plánujeme každoročne na veľkonočný pondelok. Napokon opak sa stal pravdou. Hoci ráno bolo ešte trochu nepríjemne chladné a mokré, zišlo sa nás na krivoštianskej zastávke v Strážskom  14, spolu s našimi   priateľmi a kolegami turistami z Michaloviec a Vinného. Naším cieľom bol Viniansky hrad. V Krivošťanoch za mostom sme sa rozdelili na dve skupiny, jedna si nenechala ujsť možnosť vystúpiť aj na vrchol Krivoštianky, druhá si to namierila trochu menej náročnou cestou na Kráľovu studničku. Miestom nášho prvého stretnutia bol Vojtkov kríž nad obcou Staré, kde sme sa navzájom počkali a po krátkom oddychu sme pokračovali ďalej po zelenej značke na rázcestie Veľká Dubová. Počasie nám celkom prialo, nebolo sa kde ponáhľať, tak sme sa rozhodli odbočiť z modro značeného chodníka a prezrieť si skalné jaskynné útvary pod Uhliskami. Využili sme príležitosť, že sme mali medzi sebou ľudí, ktorí tieto miesta poznajú, pretože poniektorí z nás o jaskyniach nemali ani tušenie. Po krátkom spestrení našej túry sme pokračovali cez Chlmeckú skalku na Chlm a ďalej smerom na obec Porúbka. Zastavili sme sa na vyhliadkovom mieste nad obcou, pokochali sa výhľadmi do širokého okolia a aby sme ušetrili trochu času i naše nohy, urobili sme si menšiu obchádzku obce mimo vyznačenej trasy a skratkou ponad pole sme sa napojili na modrý turistický chodník až v lese za Porúbkou. Odtiaľ to už nebolo ďaleko na rázcestie pod hradom Vinné a na samotný hrad - cieľ našej dnešnej túry. Kultúrne zážitky z prehliadky hradu umocnil aj odborný výklad, ktorý sme mali vopred dohodnutý.  Ešte nás čakal zostup do obce Vinné, pri ktorom každý z nás predvádzal svoje majstrovstvo pri preskakovaní a obchádzaní mlák a potokov vody, ktoré stekali po predchádzajúcich dažďoch dolu brehom. Takže tí, ktorým bolo ľúto za veľkonočnou oblievačkou, si vynahradili nedostatok vody aj takýmto spôsobom a nikto neľutoval, že sviatočné hodovanie vymenil za zdravý pohyb a pobyt v prebúdzajúcej sa jarnej prírode.

Viete, že...

V Humenských vrchoch, ktoré sú geomorfologickým podcelkom Vihorlatských vrchov, boli identifikované viaceré jaskyne. Medzi ne patria aj jaskyne pod vrchom Uhliská (486 m n.m.) v katastri obce Oreské, a to Jaskyňa na Uhliskách (nazývaná aj Dudlákova diera), Vlčia jaskyňa a Malá vlčia diera. V kameňolome v obci Oreské bola údajne počas ťažobných prác objavená aj ďalšia jaskyňa s dĺžkou cca 50 m, ktorá však bola tajne zdevastovaná, vykradnutá a jej vchod bol umelo zavalený.

 

25.03.2018          Brekovský hrad - zahájenie 100 JKM

    V nedeľu 25.marca sa v náhradnom termíne kvôli nepriazni počasia (mráz a sneženie) uskutočnilo otvorenie tohtoročnej jarnej turistickej sezóny a súčasne aj 62. ročníka celoslovenskej akcie „100 jarných kilometrov“. Pri altánku pod hradom Brekov sa zišlo cca 120 turistov z okresov Michalovce, Humenné, Snina a Vranov. Predsedníčka KST Chemko Strážske Eva Michlovičová v príhovore privítala všetkých účastníkov, organizovaných v kluboch turistov i neorganizovaných, starších i deti a pozvala ich na spoločné vychádzky do prírody. Zaželala im k tomu príjemný relax, pekné zážitky a v neposlednom rade aj dobré počasie. To dnešné bolo ako „na objednávku“. Hoci sa miestami ešte držal sneh, slniečko svietilo a hrialo, dodávalo nám energiu a elán do ďalších aktivít v prírode a spríjemňovalo naše stretnutie s priateľmi  i kolegami z iných klubov. Kto chcel, vybehol na hrad pozrieť si ako pokročila rekonštrukcia hradu a pokochať sa výhľadom  z neho do širokého okolia. Iní si opekali dobroty pri ohníku a deti už netrpezlivo očakávali tradičné súťaženie, ktoré okrem výhry, ktorá samozrejme vždy poteší, prinieslo aj kopec dobrej zábavy.

A tu sú mená ocenených:

Hod granátom deti do 10 rokov:                   Hod granátom deti nad 10 rokov:

1. miesto Kamil Kopko                                  1. miesto Samuel Grunza

2. miesto LilkaKopková                                 2. miesto DavidDemčák

3. miesto Tamarka Králiková                         3.miesto Tomáš Majerik

Šípky ženy:                                                Šípky deti nad 10 rokov:

1. miesto Viera Kompišová                          1. miesto Marek Makara

2. miesto Katka Makarová                           2. miesto Táňa Andrejcová

3. miesto Jana Filakovská                            3. miesto DavidDemčák

Hod valčekom ženy                                       Hod polenom muži:

1. miesto Gitka Škubová                              1. miesto Zalužický ....  8,6 m

Preťahovanie lanom:

1. miesto Vinné

Viete, že...

Územie Slovenska a Česka má jednu z najdokonalejších a najhustejších sietí jednotného turistického značenia pre pešiu turistiku. Prvý turistický chodník na území vtedajšieho Uhorska vyznačil Sitniansky klub v roku 1874 v Štiavnických vrchoch, viedol k novej turistickej útulni pri bani Gedeon v Hodruši. Napomohlo tomu aj rozhodnutie Márie Terézie o voľnom vstupe turistov do lesa.

11.02.2018          Krivoštianka - zimný výstup

    KST Chemko Strážske v spolupráci s RR KST Michalovce zorganizoval dňa 11.2.2018 zimný výstup na Krivoštianku. 60 účastníci pozostávajúci z našich radov, z Michaloviec, Vínneho a z okolia boli nadmieru spokojní s dňom ako vyšitým na túru, keď po pochmúrnych zamračených dňoch sa nám už od rána ukázalo slniečko a zahrievalo nás po celý čas. Zimnú idylku dotvárala aj snehová pokrývka na hrebeni Krivoštianky . Na našej akcii bol prítomný aj turista z Trebišova Marián Jaššo, častý dopisovateľ článkov na Hikingu. Viktor Smoľák, ktorý je zároveň aj podpredsedom RR KST privítal účastníkov, poprial im príjemný deň a pozval všetkých na najbližšiu akciu a to otvorenie 100 JKM na Brekovskom hrade. V príjemnej priateľskej atmosfére  čas rýchlo ubehol a pri spiatočnej ceste sme sa zastavili na chate Pepa Kozára, ktorý nás pozval na svoju špecialitu - chutné halaslé. Pepo, ďakujeme.
 
Viete že...? Na Slovensku sa vyskytuje 73 druhov netopierov. Na západnom svahu krivoštianskej hory sa nachádza umelo vyhĺbená štôlňa z r. 1841,ktorá je zimoviskom 5 druhov netopierov. Od r. 1982 sa pravidelne vykonáva ich sledovanie a sčítavanie.
 

09.02.2018             Výročná členská schôdza KST Chemko Strážske

    Dňa 9.2.2018 sa v priestoroch reštaurácie Aztéka, sa uskutočnila výročná členská schôdza KST Chemko Strážske. Prítomných bolo 52 členov klubu. Vedením schôdze bol poverený Ing. Miroslav Kačur, ktorý nás na úvod oboznámil s pripraveným programom schôdze a po jeho schválení sme si v podaní našej predsedníčky Evy Michlovičovej vypočuli správu o činnosti klubu v roku 2017. Správu o hospodárení klubu a čerpaní finančných prostriedkov za rok 2017 predniesla hospodárka klubu Jana Kovaľová. Po predložení plánu rozpočtu klubu na rok 2018 bolo navrhnuté, aby pri účasti člena klubu na podujatí, ktoré trvá viac ako jeden deň, bol príspevok člena na ubytovanie a dopravu podľa finančnej náročnosti akcie vo výške minimálne 30 % (doplnené slovo minimálne) skutočných nákladov, čo bolo prítomnými členmi aj schválené. Výbor klubu ostáva aj naďalej v pôvodnom zložení, nakoľko s ich prácou prítomní členovia vyjadrili spokojnosť a nikto nemal žiadne námietky. V rámci diskusie bolo vyjadrené poďakovanie našim členom, ktorí iniciatívne vo svojom voľnom čase a svojimi pracovnými prostriedkami bez nároku na odmenu počas roka čistili a udržiavali turistické chodníky v okolí mesta Strážske. Poblahoželali sme aj Igorovi Gočovi, nášmu dlhoročnému členovi, ktorý bol v roku 2017 ÚR KST ocenený plaketou Alojza Lutonského, za aktívnu prácu a prínos pre rozvoj a propagáciu turistiky. Aby sme mohli lepšie reprezentovať náš klub aj mesto Strážske na akciách, kde sú prítomní aj turisti z iných regiónov, dohodli sme sa, že kto bude chcieť, môže si zakúpiť tričko s logom KST Chemko Strážske. Na schôdzi bol prítomný aj Dušan Reiser, predseda RR KST Humenné, ktorý nás pozval na ich akcie a oživil schôdzu výstavou odznakov zo svojej súkromnej zbierky.

Po oficiálnej časti členská schôdza pokračovala posedením a priateľskou debatou pri guľáši a domácich zákuskoch, ktoré pre nás upiekli naše šikovné členky-gazdinky.

 

13.01.2018          Sninský kameň - 43. ročník zimného výstupu

    Vihorlatské vrchy na východe Slovenska skrývajú mnoho krás. Jednou z dominant tohto vulkanického pohoria je Sninský kameň, na ktorý sme sa v počte 20 turistov vybrali aj my. Je to už náš 43.ročník zimného výstupu. Vyrážali sme z obce Zemplínske Hámre po žltej značke popri kameňolome, kde sa ťaží najkvalitnejší kameň v Strednej Európe obsahujúci až 75 % andenzitu. Prechádzali sme trochu blatistým terénom prekračujúc potôčiky vody, no postupujúc vyššie a vyššie na naše prekvapenie pribúdalo aj snehu. Keď sme dorazili do sedla Tri table, ktoré je stretom turistických chodníkov zo 4 smerov, výška snehovej pokrývky už dosahovala asi 50 cm. Odtiaľ sme už za 30 min.dorazili do cieľa našej dnešnej túry, pod obrovské andenzitové kamene. Kovovými schodíkmi sme vystúpili na Veľký Sninský kameň, ktorý je síce rozlohou väčší, no s výškou iba 996m, ktorého vrchol zdobí kovový kríž, ktorý dali postaviť veriaci v r.1990, keď pôvodný drevený zničili vandali. Pri kríži sme si urobili spoločné foto a tešili sa s panorámy. Aj keď sa nám Tatry odmietli odkryť, zato ukrajinské Poloniny sa nám ukázali v plnej kráse. Z Veľkého kameňa sme sa presunuli na Malý Sninský kameň s výškou 1006 m, zapísali sa do vrcholovej knihy a potom nás čakal presun do obce po tej istej trase, kde sme počkali príjemne unavení, no šťastní z vydarenej akcie na autobus.
 
    Viete že...? V obci Zemplínske Hámre, ktoré založil v r.1809 podnikateľ z Gemera Jozef Rholl sa ťažilo železo a zlato. Práve tu bolo odliate umelecké dielo - socha Herkula, umiestnená pri nemocnici v Snine a dve sochy levov, ktoré strážia vstup do Humenského kaštieľa.

Všetky články, aj z predchádzajúcich akcií, nájdete verejne zdieľané na účte GOOGLE+ KST Chemko Strážske, v udalostiach.

Predchádzajúce ročníky sú v kronike www.kststrazske.sk/kronika/

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode