NÁŠ KLUB

Z histórie

Prvá písomná zmienka o vzniku oddielu turistiky je z roku 1962. Rozpadom Červenej Hviezdy Strážske (zasadnutím výboru zo dňa 20.7.1962) vzniká nová Telovýchovna jednota s oddielmi futbalu, volejbalu a turistiky. Medzi zakladajúcich členov patrili Mikuláš Čollák, Pavol Gaško, Zdeno Šteliar, členská základňa sa pohybovala okolo 30 členov. Rozmach oddielu nastal v 80 rokoch keď do oddielu prišla generácia Miroslava Maguru - Goč Igor, CHromčíková Božena, Kormanik Jozef a členská základňa sa postupne rozširovala na dnešných 120 členov. Za pomoc a poskytnutie materiálov patrí poďakovanie novinám Naše Chemko, Ing. Čollákovi, Ing. Šteliarovi a za pomoc pri vytvorení web. stránky PhDr. Jurajovi Šamudovskému. Kroniku v písomnej či elektronickej podobe viedol Jozef Kormanik. Od roku 2012 pokračuje v elektronickej kronike náš externý pracovník.

Foto vo fotogalérii  -  ďalšie roky v kronike

                      

Zo súčasnosti                                                                               za  rok 2018

11.02.2018          Krivoštianka - zimný výstup

    KST Chemko Strážske v spolupráci s RR KST Michalovce zorganizoval dňa 11.2.2018 zimný výstup na Krivoštianku. 60 účastníci pozostávajúci z našich radov, z Michaloviec, Vínneho a z okolia boli nadmieru spokojní s dňom ako vyšitým na túru, keď po pochmúrnych zamračených dňoch sa nám už od rána ukázalo slniečko a zahrievalo nás po celý čas. Zimnú idylku dotvárala aj snehová pokrývka na hrebeni Krivoštianky . Na našej akcii bol prítomný aj turista z Trebišova Marián Jaššo, častý dopisovateľ článkov na Hikingu. Viktor Smoľák, ktorý je zároveň aj podpredsedom RR KST privítal účastníkov, poprial im príjemný deň a pozval všetkých na najbližšiu akciu a to otvorenie 100 JKM na Brekovskom hrade. V príjemnej priateľskej atmosfére  čas rýchlo ubehol a pri spiatočnej ceste sme sa zastavili na chate Pepa Kozára, ktorý nás pozval na svoju špecialitu- chutné halaslé. Pepo, ďakujeme.
 
Viete že...? Na Slovensku sa vyskytuje 73 druhov netopierov. Na západnom svahu krivoštianskej hory sa nachádza umelo vyhĺbená štôlňa z r. 1841,ktorá je zimoviskom 5 druhov netopierov. Od r. 1982 sa pravidelne vykonáva ich sledovanie a sčítavanie.
 

09.02.2018             Výročná členská schôdza KST Chemko Strážske

    Dňa 9.2.2018 sa v priestoroch reštaurácie Aztéka, sa uskutočnila výročná členská schôdza KST Chemko Strážske. Prítomných bolo 52 členov klubu. Vedením schôdze bol poverený Ing. Miroslav Kačur, ktorý nás na úvod oboznámil s pripraveným programom schôdze a po jeho schválení sme si v podaní našej predsedníčky Evy Michlovičovej vypočuli správu o činnosti klubu v roku 2017. Správu o hospodárení klubu a čerpaní finančných prostriedkov za rok 2017 predniesla hospodárka klubu Jana Kovaľová. Po predložení plánu rozpočtu klubu na rok 2018 bolo navrhnuté, aby pri účasti člena klubu na podujatí, ktoré trvá viac ako jeden deň, bol príspevok člena na ubytovanie a dopravu podľa finančnej náročnosti akcie vo výške minimálne 30 % (doplnené slovo minimálne) skutočných nákladov, čo bolo prítomnými členmi aj schválené. Výbor klubu ostáva aj naďalej v pôvodnom zložení, nakoľko s ich prácou prítomní členovia vyjadrili spokojnosť a nikto nemal žiadne námietky. V rámci diskusie bolo vyjadrené poďakovanie našim členom, ktorí iniciatívne vo svojom voľnom čase a svojimi pracovnými prostriedkami bez nároku na odmenu počas roka čistili a udržiavali turistické chodníky v okolí mesta Strážske. Poblahoželali sme aj Igorovi Gočovi, nášmu dlhoročnému členovi, ktorý bol v roku 2017 ÚR KST ocenený plaketou Alojza Lutonského, za aktívnu prácu a prínos pre rozvoj a propagáciu turistiky. Aby sme mohli lepšie reprezentovať náš klub aj mesto Strážske na akciách, kde sú prítomní aj turisti z iných regiónov, dohodli sme sa, že kto bude chcieť, môže si zakúpiť tričko s logom KST Chemko Strážske. Na schôdzi bol prítomný aj Dušan Reiser, predseda RR KST Humenné, ktorý nás pozval na ich akcie a oživil schôdzu výstavou odznakov zo svojej súkromnej zbierky.

Po oficiálnej časti členská schôdza pokračovala posedením a priateľskou debatou pri guľáši a domácich zákuskoch, ktoré pre nás upiekli naše šikovné členky-gazdinky.

 

13.01.2018          Sninský kameň - 43. ročník zimného výstupu

    Vihorlatské vrchy na východe Slovenska skrývajú mnoho krás. Jednou z dominant tohto vulkanického pohoria je Sninský kameň, na ktorý sme sa v počte 20 turistov vybrali aj my. Je to už náš 43.ročník zimného výstupu. Vyrážali sme z obce Zemplínske Hámre po žltej značke popri kameňolome, kde sa ťaží najkvalitnejší kameň v Strednej Európe obsahujúci až 75 % andenzitu. Prechádzali sme trochu blatistým terénom prekračujúc potôčiky vody, no postupujúc vyššie a vyššie na naše prekvapenie pribúdalo aj snehu. Keď sme dorazili do sedla Tri table, ktoré je stretom turistických chodníkov zo 4 smerov, výška snehovej pokrývky už dosahovala asi 50 cm. Odtiaľ sme už za 30 min.dorazili do cieľa našej dnešnej túry, pod obrovské andenzitové kamene. Kovovými schodíkmi sme vystúpili na Veľký Sninský kameň, ktorý je síce rozlohou väčší, no s výškou iba 996m, ktorého vrchol zdobí kovový kríž, ktorý dali postaviť veriaci v r.1990, keď pôvodný drevený zničili vandali. Pri kríži sme si urobili spoločné foto a tešili sa s panorámy. Aj keď sa nám Tatry odmietli odkryť, zato ukrajinské Poloniny sa nám ukázali v plnej kráse. Z Veľkého kameňa sme sa presunuli na Malý Sninský kameň s výškou 1006 m, zapísali sa do vrcholovej knihy a potom nás čakal presun do obce po tej istej trase, kde sme počkali príjemne unavení, no šťastní z vydarenej akcie na autobus.
 
    Viete že...? V obci Zemplínske Hámre, ktoré založil v r.1809 podnikateľ z Gemera Jozef Rholl sa ťažilo železo a zlato. Práve tu bolo odliate umelecké dielo - socha Herkula, umiestnená pri nemocnici v Snine a dve sochy levov, ktoré strážia vstup do Humenského kaštieľa.

Všetky články, aj z predchádzajúcich akcií, nájdete verejne zdieľané na účte GOOGLE+ KST Chemko Strážske, v udalostiach.

Predchádzajúce ročníky sú v kronike www.kststrazske.sk/kronika/

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode