NÁŠ KLUB

Z histórie

Prvá písomná zmienka o vzniku oddielu turistiky je z roku 1962. Rozpadom Červenej Hviezdy Strážske (zasadnutím výboru zo dňa 20.7.1962) vzniká nová Telovýchovna jednota s oddielmi futbalu, volejbalu a turistiky. Medzi zakladajúcich členov patrili Mikuláš Čollák, Pavol Gaško, Zdeno Šteliar, členská základňa sa pohybovala okolo 30 členov. Rozmach oddielu nastal v 80 rokoch keď do oddielu prišla generácia Miroslava Maguru - Goč Igor, Chromčíková Božena, Kormanik Jozef a členská základňa sa postupne rozširovala na dnešných 120 členov. Za pomoc a poskytnutie materiálov patrí poďakovanie novinám Naše Chemko, Ing. Čollákovi, Ing. Šteliarovi a za pomoc pri vytvorení web. stránky PhDr. Jurajovi Šamudovskému. Kroniku v písomnej či elektronickej podobe viedol Jozef Kormanik. Od roku 2012 pokračuje v elektronickej kronike náš externý pracovník.

Foto vo fotogalérii  -  predchádzajúce roky v kronike

                      

Zo súčasnosti                                                                               za  rok 2022

03.04.2022     Jakovec – pokračovanie 100 JKM

    3. apríla nás v ranných hodinách, kedy bolo treba vyrážať na Jakovec, prekvapila snehová pokrývka. Ako ináč, zase apríl ukázal svoju bláznivú tvár. Aj keď bolo chladno, veď v noci klesla teplota na -4° C, predsa sa nás zišla početná skupinka a tak sme vyrazili na Belovarku a odtiaľ pokračovali chodníčkom smerujúcim na Kráľovu studienku. Asi v polovičke trasy je odbočka na vrch Jakovec. Naši turisti, ktorí vyrazili prví, vyznačili túto odbočku provizórnym smerovníkom, aby tam trafili aj tí, ktorí tento kopec nepoznajú. Je súčasťou Humenských vrchov, nachádza sa nad obcou Staré vo výške 390 m.n.m. Tento obnažený kopec radi vyhľadávajú aj paraglidisti. Na jeho vrchole sa týči kovový kríž, ktorý tam osadili veriaci zo Starého a bol vysvätený miestnym farárom. Postupne prichádzali ďalší turisti, medzi nimi aj členovia z 1. michalovského KST. Kvôli chladnému vetru sme sa tam dlho nezdržali a presunuli sme sa späť na Belovarku, kde pri ohni čas rýchlo ubehol. Ženy si ešte stihli zasúťažiť v hode šípkami a výherkyňami sa stali Kvetka Makšimová, Katka Makarová a Gitka Škubová. Zostáva nám už len dúfať, že ďalšia akcia v rámci 100 JKM bude už za priaznivejšieho počasia.

 

20.03.2022    Brekovský hrad – zahájenie 100 JKM

    Pandemická situácia COVIDu–19 o niečo ustúpila a tak po 2. ročnej pauze sme konečne mohli pokračovať v akcii 100 JKM. Ako prvá akcia tohto druhu sa tradične koná pod hradným prístreškom Brekovského hradu, o ktorom prvá písomná zmienka pochádza z roku 1307 a ktorý patril do sústavy strážnych hradov chrániacich uhorsko-poľskú cestu. Jarné slnečné lúče vylákali na túto nenáročnú trasu cca 100 účastníkov. Turisti z KST Brzda Vinné dorazili na hrad už na bicykloch. Náš člen výboru Vraťo Lipovský srdečne privítal všetkých zúčastnených. Pre spestrenie akcie boli pripravené aj súťaže, na ktoré sa najviac tešili deti. V hode granátom súťažili deti do 10 rokov a najúspešnejší boli Jožko Vargovič, Karinka Kulanová a Jurko Vargovič. Pri fúkaní balónov boli úspešní: Daniel Macko, Richard Janok a Tamara Králiková. Za hod šípkami boli odmenené ženy a to: Iveta Kovaľová, Valika Ščobiková a Tatiana Levkutová. Chlapi si zmerali sily pri preťahovaní lanom. Aj keď nie každé dieťa si vybojovalo vecnú cenu, každé si zaslúžilo sladkú odmenu a balón. No hlavnou odmenou pre nás všetkých bol pobyt v prebúdzajúcej sa jarnej prírode za teplého slnečného dňa v spoločnosti známych. Tešíme sa na ďalšiu akciu – výstup na Jakovec.
 

11.03.2022    Výročná členská schôdza KST Chemko Strážske

    Po celoročných turistických aktivitách sme sa dňa 11.3.2022 stretli v priestoroch Aztéky, aby sme zhodnotili rok 2021 a pripravili sa na rok 2022. Výročnú členskú schôdzu viedol člen výboru Ing. Miroslav Kačur. Hlavnými bodmi programu boli: správa o činnosti KST za rok 2021, ktorú predniesla predsedkyňa klubu Eva Michlovičová, správa o hospodárení KST za rok 2020 a 2021, podala ju hospodárka klubu Jana Kovaľová, správa Revíznej komisie, ktorú predniesla jej predsedkyňa Ing. Margita Škubová, informácia o stave čl. základne a výške čl. príspevkov, v podaní Moniky Šulovej, voľba členov výboru, kde pri hlasovaní boli jednoznačne zvolení členovia z predchádzajúceho obdobia a schválenie plánu turistických podujatí na rok 2022, ktoré predniesla Jana Kovaľová. Počas diskusie na návrh výboru boli niektorí členovia odmenení ďakovnými listami a odznakmi, a to: KST udelil  Zlatý odznak za významnú aktívnu činnosť pre KST Viktorovi Smoľakovi. Strieborný odznak bol udelený: Eve Michlovičovej, Monike Šulovej, Jane Kovaľovej, Ing. Miroslavovi Kačurovi, Vratislavovi Lipovskému a Jánovi Demčákovi. Ďakovný list za aktívnu turistickú činnosť v KST obdržala Ing. Margita Škubová a Ďakovný list pri príležitosti 80. narodenín a za aktívnu činnosť v KST bol udelený aj Mgr. Michalovi Čopakovi a Ing. Jánovi Jevinovi Ďakovný list pri príležitosti 70. narodenín. Diskusiu uzavrela predsedkyňa klubu, ktorá zaželala všetkým členom pevné zdravie, poďakovala sa členom za zdarne pripravované akcie a záver patril príjemnej spoločnej debate pri guľáši, kávičke a koláčoch, ktoré s radosťou upiekli naše členky Monika, Táňa, Jana a Katka.
 

06.02.2022 Krivoštianka – zimný výstup

    Ubehol mesiac od našej poslednej turistickej akcie, preto sme sa viacerí tešili na tú ďalšiu. Tentokrát to bol zimný výstup na Krivoštianku, ďalší kopec nachádzajúci sa vo Vihorlatskom pohorí, nad Krivošťanmi. Pre nás je to najbližší vrch a preto aj najviac navštevovaný v tejto lokalite. Nachádza sa v nadmorskej výške 549 m a je to v poradí 63. vrch vo Vihorlatskom pohorí z celkového počtu 104 pomenovaných vrcholov. Oficiálny zraz bol plánovaný na 10 hodinu, preto sa naši turisti vyberali na túru individuálne, alebo v malých skupinkách po zelenej, či neznačenej „modrej“ trase. Ráno vyzeralo nádejne na túru, preto sme boli prekvapení silným južným vetrom, pred ktorým sa pri prístrešku nachádzajúcim sa pod vrcholom nedalo kam ukryť. Nebolo možné rozložiť ani oheň, preto sa hore nikto dlho nezdržiaval. Aj nášmu gitaristovi Jožkovi krehli prsty...
    Akcie sa zúčastnila aj početná skupinka turistov z 1.michalovského klubu. Mali záujem o prieskum štôlne, nachádzajúcej sa na západných svahoch Krivoštianskej hory. Ide o umelo vyhĺbenú štôlňu z cca 1841 roku v rámci hľadania ložísk železnej rudy. Keďže nepoznali trasu, traja naši turisti ich sprevádzali. Popri rieke Laborec sme prešli pod kameňolom k Pepovmu prístrešku a strmou cestičkou sme sa dostali až ku Grófkinmu krížu. Odtiaľ sme pokračovali ku štôlni a po jej preskúmaní po zelenej trase k vrcholu Krivoštianky. Pri spiatočnej ceste sme odbočili ku Vyhliadke a po skalnatom hrebeni zišli späť k Pepovmu prístrešku, kde sa zastavili aj naši turisti a udržiavali ešte oheň.
    Tešili  sme sa na spoločné stretnutie  na vrchole, škoda, že kvôli nepríjemnému vetru sa každý ponáhľal preč. Snáď nabudúce.
 

08.01.2022 47. ročník výstupu na Sninský kameň

    Vihorlatské vrchy na Východnom Slovensku skrývajú mnoho krás, no azda najnavštevovanejšou lokalitou tohto pohoria je Sninský kameň, ktorý je od roku 1982 vyhlásený za prírodnú pamiatku a svojou výškou 1006 m.n.m. je piaty v poradí. V našom turistickom kalendári je výstup na tieto 2 dominantné skaly hneď v úvode roka. Túru začíname v Zemplínskych Hámroch, v obci na úpätí Vihorlatských vrchov, ležiacej v Jozefovej doline. Stúpame žltým turistickým chodníkom od miestneho kameňolomu po stvrdnutej vrstve snehu. Našou prvou, už zaužívanou zastávkou na pitný režim je priestor za drevenou lávkou cez potôčik, ďalšia je pri Jankovej skale a odtiaľ v kuse pokračujeme až do sedla Tri table. Po polhodinke sa dostávame pod Malý Sninský kameň, po kovových schodoch vystúpime nahor a odtiaľ si už užívame panoramatické výhľady na Vihorlatské vrchy, ukrajinské a poľské Poloniny a zamrznutú hviezdicovú plochu Morského oka. Presúvame sa ďalej na Veľký Sninský kameň, kde pri kovovom kríži, ktorý v roku 1990 dali postaviť veriaci zo Sniny si robíme spoločné foto, kocháme sa pohľadmi na okolité pohoria, na mesto Sninu, no najviac sa tešíme z výhľadov na zasnežené Vysoké Tatry, vzdušnou čiarou vzdialené 145 km, ktoré sa nám málokedy darí vidieť. Naspäť sa vraciame tou istou trasou, no zopár turistov sa vybralo po modrej značke smerom na Rovienky až k lomu a na parkovisko, kde máme odstavené autá.
    Po iné roky nás na vrchole vítala rozprávkovo zasnežená, či inovaťou namrznutá krajina. Tentokrát to tak nebolo, no na oplátku sme videli naše zasnežené veľhory.

 

Všetky predchádzajúce ročníky sú spracované v kronike .

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode